Presse Vannprisen 2022 tildeles Tom A. Karlsen
vannprisen-2022-tildeles-tom-a-karlsen

Vinner av Vannprisen 2022 er kåret. Prisen går til Tom A. Karlsen som gjennom et langt yrkesliv i har bidratt til kompetanseheving særlig innen materialvalg og sjøledninger i tillegg til å heve rådgiverbransjens anseelse generelt.

Tom A. Karlsen ble uteksaminert fra NTNU (den gang NTH) i 1976 med hovedfagene Vann- og avløpsteknikk – Rensing av vann og veiprosjektering. Han har hele sitt yrkesliv vært ansatt i COWI (gjennom firmaene Østlandskonsult, Interconsult og ICG).

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988, og blir i år delt ut for 32. gang.

Fra juryens begrunnelse:

«I de 45 årene i yrkeslivet har Tom A. Karlsen arbeidet i hele bredden av VA-faget. Det som allikevel skiller seg ut, er hans bidrag for å sikre gode materialvalg og kanskje spesielt knyttet til inntaks- og utslippsledninger for vann og avløp. Tom A. har med sitt åpne, tillitsfulle og ydmyke vesen vært en bauta for både nyutdannede og mer erfarne ingeniører i en årrekke. Hans fremstilling- og formidlingsevne har hevet VA-fagets anseelse i hele bransjen.

Tom A. Karlsen er respektert i hele rådgiverbransjen og har bidratt til å heve bransjens kompetanse. I tildeling av Vannprisen legges det stor vekt på bidragene som kommer hele VA-bransjen til gode:

Utarbeidelse av VA-miljøblader for inntak- og utslippsledninger

Kravspesifikasjoner for vannkummer (RIN)

Utgivelse av boken «undervannsledninger – utfordringer og løsningsmuligheter

Sistnevnte bok er utarbeidet i samarbeid med Hallingplast og er kostnadsfritt tilgjengeliggjort for alle i Vannbransjen.

– «Vi gratulerer Tom A. Karlsen med Vannprisen. Han har gjennom et langt yrkesliv hevet VA-rådgiverens anseelse sier Sigmund Tøien leder av RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk.

– «Tom A. er en dyktig fagperson med gode formidlingsevner. Vi gratulerer så mye til prisvinneren!», sier Elisabeth Elgsæter, styreleder i Norsk vannforening.

Vannprisseminar

Det planlegges et seminar i forbindelse med utdeling av Vannprisen, med temaer som prisvinneren har jobbet med i løpet av sin karriere. Dato, sted og foredragsholdere vil bli publisert på Vannforeningens og RIFs hjemmesider.