Hva skjer hos RIF, Kompetanse Vannprisen 2023 er utdelt!
vannprisen-2023-er-utdelt

Onsdag 20. september delte RIF og Norsk Vannforening ut Vannprisen til årets vinner Bo Wingård. Prisen ble delt ut på Vannprisseminaret, som i år hadde fått tittelen «Urbane vassdrag – byenes skattekiste».

Arrangementet fant sted i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr. Prisvinneren dokumenterte sine reiser gjennom foredraget «Vi som er hekta på vann», som etter hvert vil finnes på Vannforeningens youtubekanal.

Resten av programmet som ble gjennomført på Vannprisseminaret kan du se på Vannforeningens nettsider.

Vannprisen, som er stiftet av RIF og Norsk vannforening, deles ut hvert år som en anerkjennelse for spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. Juryen begrunner valget av årets vinner slik:

Tradisjonelt har vannprisen blitt tildelt fagpersoner som har ytt en særlig prisverdig innsats utover det man kan forvente i en stilling eller posisjon i arbeidslivet. Juryen har lagt vekt på at Bo Wingårds innsats i sin helhet er tuftet på engasjement og frivillig arbeid. Tildelingen er også en honnør til både Bærum Elveforum og andre elve- og vannforum i Norge som jobber for å ivareta og tilrettelegge for opplevelser langs våre vassdrag.

– Vi gratulerer Bo Wingård med Vannprisen. De blågrønne strukturene i lokalmiljøene har stor betydning for vår livskvalitet. Wingård har lagt ned et imponerende arbeid for å fremme vannmiljøet og øke Bærum Elveforums anseelse, sier Sigmund Tøien fra RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk.

– Bo Wingård er en verdig vinner og en viktig anerkjennelse for frivilligheten som bidrar til å sette vann på agendaen i lokalmiljøene. Vi gratulerer så mye til prisvinneren, melder Elisabeth Elgsæter, styreleder i Norsk vannforening.

Vannprisen består av glasskunst; åtte drikkeglass og en glassbøtte levert av kunstnerduoen Klart Glass, samt en pengepremie på 10 000 kroner og Vannprisseminaret til ære for prisvinneren.