vannprisseminaret-2022

Tenk at de beste VA-løsningene enda ikke er oppfunnet! Årets vannprisvinner, Tom Karlsen, har likevel bidratt til kompetanseheving og utvikling igjennom hans 45 år i yrkeslivet. Dette har kommet bransjen til gode og bidratt til bedre løsninger for VA-ledningsanlegg.

Innovasjon og bærekraft driver oss framover, og dette seminaret vil belyse nettopp dette og gi eksempler på gode løsninger i praksis på veien mot verdens beste VA-løsninger.

Vannprisseminaret finner sted 28. september kl. 09.00-15.45 på Scandic Helsfyr Hotel i Oslo.

PROGRAM

09.00 – 09.15: Innledning RIF/Vannforeningen, v/Sigmund Tøyen, Multiconsult AS

09.15 – 10.00: Min historie fra Seutelva til Vannprisen, v/Tom A. Karlsen, COWI AS

10.00 – 10.30: Status og muligheter i Norsk VA-bransje

Funn og hovedkonklusjoner fra prosjektet: «Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser», v/May Rostad, Kinei AS

10.30 – 10.40: Pause

10.40 – 11.10: Trykkavløp i et bærekraftperspektiv

Små terrenginngrep, lite massetransport, grunne grøfter, men hva med energiforbruket? v/ Runa Myra, COWI AS

11.10 – 11.40: Nordre Follo – avløpsvann som ressurs og miljøtiltak

Utslipp av oksygenrikt avløpsvann på 140m vanndyp i Bunnefjorden, v/Olav Solheim, COWI AS

11.40 – 12.10: Styrte boringer i løsmasser i forbindelse med trykkavløp og undervannsledninger

  • Mindre CO₂ utslipp?
  • Eksempler på kryssing av sårbare naturbiotoper, områder med fornminner og terreng med ugunstige grunnforhold

v/ Øystein Olimb, Olimb AS

12.10 – 13.10: Lunsj

13.10 – 13.40: Innovasjon i VA-bransjen. Fra idè til ferdig produkt

SESU-pipe og SESU-XL

v/Steinar Tragethon, Hallingplast AS

13.40 – 14.10: Tar kommunene utfordringene med nye løsninger og risiko?

  • Hvordan vektlegger man bærekraft i prosjektene?
    Eksempler fra Porsgrunn kommune med No-dig, trykkavløp, undervannsledninger og innovative vannkummer

v/Lene Sparre Thunes, Porsgrunn kommune

14.10 – 14.30: Pause

 

14.30 – 15.00: SESU-pipe brukt i undervannsprosjekt

  • Fordeler og ulemper sammenlignet med tradisjonelle løsninger
  • Kan graving med amfibiemaskiner gi økt bærekraft?

v/Odd Petter Grindahl, Grimsrud AS

15.00 – 15.30: Prefabrikkerte vannkummer, før og nå

Har kravene i VA-miljøblad 112 ført til innovasjon?

v/Terje Reiersen, BASAL

15.30 – 15.45 Avslutning RIF/Vannforeningen

Elisabeth Elgsæter, styreleder

Mer informasjon og påmeldingslenke til Vannprisseminaret 2022 finnes her.