Hva skjer hos RIF Vannprisvinner gjort ære på
vannprisvinner-gjort-aere-pa

Tom A Carlsen fikk utdelt vannprisen under årets Vannprisseminar 28.september. Prisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)og Norsk Vannforening og er en annerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder.

. I juryens begrunnelse heter det: «Prisvinneren har gjennom 45 år i yrkeslivet arbeidet i hele bredden av VA-faget. Det som allikevel skiller seg ut, er hans bidrag for å sikre gode materialvalg, kanskje spesielt knyttet til inntaks- og utslippsledninger for vann og avløp. Prisvinneren har med sitt åpne, tillitsfulle og ydmyke vesen vært en bauta for både nyutdannede og mer erfarne ingeniører i en årrekke. Hans fremstilling- og formidlingsevne har hevet VA-fagets anseelse i hele bransjen»  

Prisens totale verdi er kr 25.000,- og består av en kunstgjenstand, et reisestipend på kr 10.000,- og et diplom. I tillegg avholdes det altså et seminar til ære for prisvinneren, der tema og foredragsholdere er valgt av prisvinneren.

Årets Vannseminar-tema var «Bærekraft og innovasjon innen VA-systemet», og deltakerne fikk levert et innholdsrikt og variert program. Prisvinneren holdt innledningsvis i seminaret et foredrag om sin oppvekst ved Seutelva i Fredrikstad. Elva var den gang som nå et eldorado for fiske- og friluftsinteresserte, men på 60- og 70-tallet var den sterkt forurenset av kloakk og industri. Dette har åpenbart vekket Tom A Karlsens interesse for VA-teknikk, som tok sin utdannelse ved NTH på syttitallet.

I dag er det et stort vedlikeholdsetterslep i norsk vann  og avløpsbransje. For å kunne møte dette etterslepet og unngå at generasjoner etter oss havner i samme knipe,  må man tenke bærekraft og innovasjon, noe seminaret belyste godt. Deltakerne på seminaret fikk høre eksempler fra både rådgivere, leverandører og offentlige byggherrer om hvordan de tenker og anvender bærekraft i sine porteføljer og prosjekter.

Porsgrunn kommune er en foregangskommune med  høy grad av ledningsfornyelse. De benytter no-dig og less-dig løsninger i stor grad. For urbane områder hvor grøfter er både utfordrende og kostbart, presenterte Cowi deres tanker for bruk av trykkavløp som et alternativt, hvor man kan ha betydelig grunnere grøfter. Hallingplast, Olimb, Grimsrud og Basal viste til innovasjon i praksis hvor de har utviklet og tatt i bruk løsninger som kan effektivisere arbeid med VA-ledningsanlegg både på land og i vann.

Norsk Vann har i 2021 beregnet etterslepet til over kr 330 mrd, utfordringene er både knyttet til kompetanse, organisering og økonomi. Kinei har vært med å vurdere status og muligheter for VA-bransjen, blant annet med en nærmere vurdering av organisering av VA-Norge – og pekte spesielt på utfordringer knyttet til hvem som er forurensningsmyndighet for ulike avløpsanlegg i dag. Med nye pålegg om strengere rensekrav, vil det kanskje bli mer attraktivt med samarbeid framover?