Hva skjer hos RIF Vant pris for beste bacheloroppgave

RIFs ekspertgruppe innen vann- og miljøteknikk har kåret årets beste bacheloroppgave innen sitt fagfelt. Vinnerne er Karoline Stabell Holvik og Anders Henneli Ingebrigtsen fra Høgskolen i Bergen.

RIF fikk nominasjoner fra Østfold, Oslo, Vestfold og Bergen.

– Vi er imponert over nivået på oppgavene, og det var ikke lett å kåre en vinner, sier juryen bestående av Dordi Skjevling (Cowi), Sigmund Tøien (Multiconsult) og Per Helge Tomren (Asplan Viak) fra RIFs ekspertgruppe.

Juryen endte på Karoline Stabell Holvik og Anders Henneli Ingebrigtsen, som hadde skrevet oppgaven Bærekraftig overvannshåndtering, prosjektering av vann- og avløpsledninger.

RIFs ekspertgruppe i vann- og miljøteknikk slutter seg til Per Aas Moen som nominerte vinneroppgaven: «Ett gjennomarbeidet prosjekt. Svært grundig og flott beskrivelse av ulike overvannsløsninger. Det er gjennomført omfattende beregninger og prosjekteringsarbeid.»

RIF gratulerer!