Hva skjer hos RIF, Presse Vårseminar: Profesjonsansvar og entrepriserett 1. juni
varseminar-profesjonsansvar-og-entrepriserett

RIF’s juristnettverk og RIF Forsikringsservice inviterer til vårseminar med fokus på profesjonsansvar og entrepriserett for bedrifter med medlemskap i RIF-foreningen.

Målgruppen for seminaret er både jurister, ingeniører og andre fagpersoner som arbeider med kontraktsrett, foretar prosjektering eller har interesse for ansvarsforsikring og entreprise.

Program:

«Do-Twisten» – Borgarting lagmannsretts dom LB-2022-6044
Øystein Myre Bremset er partner i Grettes avdeling for bygg og anlegg. Øystein har lang erfaring med å bistå sentrale aktører i bygg- og anleggsbransjen, og andre typer av aktører i tvistesaker. Øystein regnes som en av Norges fremste entrepriseadvokater, og har blitt høyt rangert i Finansavisens advokatundersøkelse de siste årene.

• Profesjonsutøvernes omsorgsforpliktelse – når forpliktelsene strekker seg utover avtalen
o Per Oddvar Pallum er fagsjef i Gjensidige for ansvar- og profesjonsansvarsforsikring. Per Oddvar har lang erfaring fra skadeoppgjør innenfor fagområdet og er foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter.

Pause og mingling

Skadetrender i Norge for rådgivende ingeniører – hvilke skader skjer og hvilke fagområder er mer risikofylt enn andre
o Atle Nikolaisen er daglig leder og advokat i RIF Forsikringsservice. Atles erfaring omfatter både skadeoppgjør, underwriting og utvikling av forsikringsporteføljer innenfor bedriftssegmentet.

Forsikringsbehov utover NS-standarden – Prosjektforsikringer
o Erik Løseth er senior underwriter i Gjensidige på ansvar. Eriks erfaring strekker seg fra produktutvikling, risikovurdering, kontraktstolkning og erstatningsrett.

Når: 1. juni 2023 kl. 12:30 til 16:00. Første foredragsholder starter kl. 13:00. Fra 12:30 serverer kaffe/te, wraps eller lignende.
Hvor: Louise Restaurant – Stranden 3 – Aker Brygge
Ønsker du å delta: Send påmelding til atle@rif.no

Frist for påmelding: 24. mai 2023.

Det vil også bli anledning til å delta digitalt, men vi oppfordrer til fysisk deltakelse for de som har anledning til det. Ett av våre mål med dette arrangementet er nettverksbygging.