Presse Veien til en skadefri bygge- og anleggsplass: SHA-dagene
veien-til-en-skadefri-bygge-og-anleggsplass-sha-dagene

I et program over tre dager i Oslo, Trondheim og på et titalls byggeplasser reiser de store offentlige byggherrene diskusjonen om hvor veien går videre mot en skadefri bygge- og anleggsplass.

Arrangørene Statsbygg, Vegvesenet, Forsvarsbygg, Jernbaneverket, Arkitektbedriftene og RIF vil engasjere deg som jobber med reguleringsplan, byggeplan, bygging og drift og vedlikehold – både blant byggherrer, rådgivere, entreprenører og arkitekter.

Meld deg på!

Her finner du program og påmelding til åpningsseminaret i Oslo 13. oktober.

Her finner du program og påmelding til workshop i Trondheim 15. oktober.


Åpne anlegg

Dagen mellom arrangementene i Oslo og Trondheim, den 14.10., settes av til åpne bygge- og anleggsplasser. Her ønsker vi spesielt at rådgivende ingeniører og arkitekter kan komme ut og drøfte problemstillinger med byggherre-organisasjonene.

Liste over og påmelding til åpne bygge- og anleggsplasser finner du her

Rom for mer sikkerhet

– Bedre planlegging kan både redde liv og hindre skader, sier Harald V. Nikolaisen, som leder styringsgruppen i for HMS-charteret. – Derfor er det viktig å møtes for å diskutere hvordan vi best mulig kan tilrettelegge en trygg arbeidshverdag for alle.

Underskriverne av charteret forplikter seg til å jobbe mot null drepte og hardt skadde på arbeidsplassene. – En møteplass som SHA-dagene er avgjørende for at alle i byggeprosessen sammen tar ansvar for sikkerheten i bransjen vår. Målet er at alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen.

Hvem fortjener en pris?

Under åpningsseminaret 13.10. skal det deles ut en pris til et bygg eller anleggsprosjekt som har gjort noe nyskapende for å forebygge ulykker. Har du forslag til en verdig prisvinner, sender du nominasjonen til Bjørn Wang innen 20.september. Send følgende informasjon: Prosjektnavn, byggherre, navn på prosjektleder m/kontaktinformasjon og en kort begrunnelse.

Mer om programmet:

Åpningsseminar

Åpningsseminar på Chateau Neuf i Oslo. Her møter du blant andre innledere Harald V. Nikolaisen, Egil Skavang og Ann Kristin Vikhagen fra RIF. Temaet er planlegging og prosjektering: Hvordan lærer vi av hverandre, slik at vi tenker sikkerhet, helse og arbeidsmiljø fra idé til ferdigstillelse? Se hele programmet her.

Onsdag 14. oktober

Besøk på bygge- og anleggsplasser rundt om i landet: Vi inviterer til prosjekterende til byggeplasser flere steder i landet. Vi setter fingeren på hvordan valg i prosjekteringsfasen påvirker hverdagen på en byggeplass. Se lenke til liste over.

Torsdag 15. oktober

Workshop på Statens Hus i Trondheim: I samarbeid med Arbeidstilsynet inviteres byggherrer, prosjekterende og entreprenører til workshop. Hva kan alle aktører i et bygge- eller anleggsprosjekt bidra med for å oppnå en skadefri arbeidsplass?

12.-16. oktober: Aktivitet på alle planprosjekter og bygge-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter

Hensikten er å engasjere alle i å reflektere over:

  • Riktig valg av prosjektert løsning, framdrift og rekkefølge kan redde liv og helse. DITT bidrag betyr noe! Hva kan jeg bidra med?
  • Hvordan håndtere endringer i prosjekterte løsninger under bygging for å sikre SHA?
  • Hvordan sikrer vi erfaringsoverføring mellom fasene?
  • SHA er mitt ansvar – hva kan jeg bidra med?

Arrangører:

Logoer SHA.gif

Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring

Hvert år dør det arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén som følge av skade og ca. 8 000 har skaderelatert fravær. Skadene fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar, og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen.