Hva skjer hos RIF, Presse VELKOMMEN TIL RIF-STAFETTEN 2024 15. februar
velkommen-til-rif-stafetten-2024

15.FEBRUAR I HOLMENKOLLEN SKIANLEGG

Dr.techn. Olav Olsen har gleden av å invitere alle RIF-firmaer og andre inviterte aktører i bransjen til stafettfest på ski i flotte Holmenkollen Skianlegg.

Vi ønsker at så mange skiglade mennesker som mulig blir med. RIF-stafetten skal være en sosial lavterskelkonkurranse, der både nybegynnere og faste mosjonister skal kose seg i og utenfor sporet. Nytt av året er TRIM-klasse uten tidtaking, hvor deltagelse, lagånd og evnen til å skape god stemning er avgjørende for resultatet.

Et eventuelt overskudd fra stafetten vil gå til Leger uten Grensers arbeid på Gazastripen.

Tid og sted

Torsdag 15.februar i Holmenkollen skianlegg

Tidspunkter for start

Kl. 15:00 Fellesstart menn

Kl. 15:05 Fellesstart kvinner og mix

Kl. 15:10 Start TRIM-klasse uten tidtaking

Klasseinndeling

M1: Menn (3 x 5 km)

M2: Menn – samlet alder 120-149 år (3 x 5 km)

M3: Menn – samlet alder 150-179 år (3 x 5 km)

M4: Menn – samlet alder 180 år og opp (3 x 2,5 km)

K1: Kvinner (3 x 5km)

K2: Kvinner (3 x 2,5 km)

Mix: Blandet lag – minst én av hvert kjønn (3 x 2,5 km)

TRIM-klasse uten tidtaking: Menn, kvinner eller blandet (3 x 2,5 km)

Hvis veldig få påmeldte i en klasse, forbeholder vi oss retten til å slå sammen to klasser (deltagerne blir forespurt)

Løype

Se vedlagte løypekart for oversikt over løypene

Disse går 5 km: M1, M2, M3 og K1

Disse går 2,5 km: K2, M4, Mix og TRIM-klasse

Samme trasé på alle tre etapper. 1. og 2. etappe går i klassisk stil, mens 3. etappe er valgfri stilart.

Bankett

Etter rennet blir det bankett, med god mat og drikke. Banketten finner sted i pressesenteret, like ved målområdet. Det er førstemann til mølla, med tanke på plass på banketten, så meld dere på tidlig. Har du allergier eller andre matpreferanser? Send til: ktv@olavolsen.no. Påmelding foretas samtidig som påmelding til rennet. Det er viktig at riktig antall personer blir meldt på for banketten, og ikke bare lag.

Garderober og dusj

Det er tilgang på dusj og garderober etter målgang. Se vedlagt kart.

Påmelding

Påmelding til stafett og bankett åpner 10. desember og gjøres på EQ-timing.

Påmeldingsfrist er 5. februar. Hvis firmaet melder på flere lag, må du huske å nummerere lagene, hvor lag 1 er antatt beste lag. Årsaken er at fjorårets resultat avgjør plassering i startfeltet for førstelaget. Hvert firma er selv ansvarlige for å oppfylle klassenes alderskrav.

Påmeldingen er bindende, etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Startnummer

Hentes i sekretariatet senest kl. 14:15 på renndagen.

Deltakeravgift

Kr. 1200,- kroner per lag for stafett. Kr. 700 per person for bankett. Tidtakingsbrikker returneres etter målgang. Mistede brikker/startnummer må erstattes av den enkelte

Etteranmelding

Påmelding etter 5. februar regnes som etteranmelding. Det påløper et tillegg i startkontingenten på kr. 250 per lag.

Lagoppstilling

Endring av lagoppstillingen kan gjøres via Minside inntil mandag 12.februar. februar kl 12:00: https://minside.eqtiming.no/

Minside kan dere opprette selv. Minside er kun nødvendig hvis dere ønsker å endre lagoppstillingen, og kan opprettes i etterkant. Husk å benytt samme e-post som dere brukte ved påmelding! Forklaring på dette finner dere hvis dere følger denne linken: http://www.eqtiming.no/encyclopedia/utoverprofil-min-side/

Premiering

Vandrepokal til beste herre- (klasse M1-M3) og damelag (K1). Medaljer til de tre beste i hver klasse. 100% premiering i TRIM-klasse.

Smøring og smøreservice

Alle deltakere SKAL kjøre fluorfritt, av miljømessige hensyn. Superski stiller med smøreservice på renndagen, og smører også flourfritt. Du finner dem på startsletta i god tid før start!

Statutter

Arrangøren av neste års stafett er vinner av klasse M1. Hvis dette laget er fra et firma som har arrangert RIF-stafetten i et av de foregående 5 år, eller et firma som ikke er medlem av RIF, tilfaller arrangementet neste RIF-firma på listen.

Avlysning

Dersom arrangementet skulle bli avlyst kan deler av startkontingenten bli holdt tilbake for dekking av påløpte utgifter.

Vi gleder oss til å se dere i februar!

Meld dere på her

Invitasjon og løypekart