Presse – Vi må få mer kloakk inn i valgkampen
vi-ma-fa-mer-kloakk-inn-i-valgkampen

Mer ekstremvær, gamle rørsystemer og liten kapasitet gjør avløpsanleggene i norske kommuner til en tikkende bombe. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener politikerne få kloakk på den politiske dagsorden eller risikere å få det i drikkevannet.

En analyse RIF har fått gjort av alle partienes partiprogrammer gir liten grunn til optimisme. På en skala fra en til fem, får samtlige partier bunnkarakter, med unntak av MDG og Venstre. Ingen av de andre partiene omtaler avløpsanlegg overhodet i partiprogrammene.

-Dette er dramatisk. De nasjonale politikerne kan ikke skyve kommunene foran seg i dette spørsmålet. I årene fremover vil vi se stadig mer ekstremvær, noe som kan føre til kollaps i avløpsanleggene og mer flom. Det mest kritiske er likevel at vi kan få avløpsvann blandet med drikkevann, noe som er direkte helsefarlig og for mange kan være dødelig, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.

Vann- og avløpsanlegg er i Norge et kommunalt ansvar og samtidig et område hvor satsingene er lite synlige. RIF tror dette kan være en del av forklaringene på den manglende oppmerksomheten som rettes mot dette feltet.

– Vi etterlyser en nasjonal politikk på dette feltet. Etterslepet i avløpsanleggene er på 110 milliarder kroner. Det er åpenbart at ikke alle kommuner klarer å løse dette alene, kanskje fordi velgerne først legger merke til denne sektoren når det slutter å fungere, mener Skudal Hansteen.

I følge RIF er det naturlig at avløpsanlegg ikke er et veldig sexy valgkamptema, til tross for at manglende vedlikehold kan gi store konsekvenser. – Men vi er nå i den situasjonen at politikerne må velge mellom kloakk på dagsorden eller kloakk i drikkevannet, avslutter Skudal Hansteen.