Blog Vi ønsker oss gode byer!
vi-onsker-oss-gode-byer

I Aftenposten mandag 29. juni spør Aud Tennøy fra TØI hvilke byer vi ønsker oss. Det er et viktig spørsmål, og vårt svar er enkelt: Vi ønsker byer som er gode å bo i.

Tennøy påpeker at køene fortsetter selv om vi bygger mer vei, fordi økt kapasitet gir mer trafikk.
Det er lett å være enig i det, men la oss huske det store bildet: Transport ut og inn av byene er mer enn biltrafikk. Vi må se på alle typer transport av folk og varer, og vi må redusere utslippene for å gjøre det bedre å bo i byene. Det betyr: bygg ut transport på bane – tog, T-bane og bybaner eller trikker. I tillegg må vi legge mye bedre til rette for dem som sykler og går.
Den reduserte kapasiteten på veiene inn og ut av Oslo i juni har ikke skapt lengre køer – tvert imot har køene vært mindre enn vanlig. Det bekrefter Tennøys poeng, og er i tråd med vårt. Folk finner alternativer i form av sykkel, bane, buss eller bein å gå på.
RIF mener vi må lære av det vi erfarer; vi må sørge for at den nedgangen i biltrafikken vi har sett i Oslo den siste tiden blir varig. Det kan vi gjøre ved raskt å utvide kapasiteten på kollektivtransporten og ved å bygge bedre for syklistene. En felles Oslotunell for bane og tog er helt nødvendig, dessuten må vi våge å tenke nytt om hvor de store innfartsveiene til byene våre skal gå. Norge har noen av de fremste ingeniørmiljøene i verden på disse områdene. La oss i fellesskap bruke det vi nå vet og utvikle nye, bedre løsninger som gir oss de gode byene vi ønsker.