Hva skjer hos RIF, Presse Vi ønsker Rejlers velkommen som nytt medlem!
vi-onsker-rejlers-velkommen-som-nytt-medlem

-Rejlers er anerkjent for sin kompetanse og har et godt omdømme i bransjen. Deres innsikt og ekspertise vil være en verdifull tilvekst til RIF, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

-Sammen skal vi jobbe for økt kvalitet og bærekraft i bygge- og anleggsprosjekter og for å styrke bransjens viktige rolle som samfunnsrådgivere. Vi ser derfor frem til å jobbe sammen med Rejlers for å bedre rammevilkårene og utvikle bransjen ytterligere. Samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av firmaer og bransjer er helt avgjørende for å møte de stadig mer komplekse utfordringene og mulighetene som finnes innen bygg, byutvikling, mobilitet/infrastruktur, sikkerhet/beredskap, klima/miljø og energi. Rejlers vil spille en viktig rolle i dette samarbeidet, sier Skudal Hansteen..

Firmagodkjenning gjennom medlemskap i RIF er et kvalitetsstempel som viser at arbeidsplassen din er kvalifisert, har høy og relevant firmakompetanse og lever opp til krav på flere viktige områder. Godkjenningen kan brukes når firmaet inngir tilbud på prosjekter, som et bevis på god forretningsmessig drift. 

Søknadene om medlemskap behandles av RIFs eget Godkjenningsråd, bestående av representanter fra åtte rådgiverfirmaer. Godkjenningsrådet vurderer den samlede kompetansen til både firma og sentrale medarbeidere.  

Les mer om godkjenningsordningen her