Hva skjer hos RIF, Kompetanse, Presse Vi ønsker velkommen til våre nye RIF-godkjente rådgivere!
vi-onsker-velkommen-til-vare-nye-rif-godkjente-radgivere

Rådgivergodkjenningen gjennom RIF er et bevis på at du som rådgivende ingeniør har relevant utdannelse og praksis innenfor ett eller flere fagfelt. Tittelen bekrefter god forståelse for fag, byggeprosesser, kontrakt og etikk, og er en fordel å ha med seg i møte med anbudsprosesser, kunder og samarbeidspartnere.

Her er navnene på de nyeste RIF-godkjente rådgivere:

 • Sondre Dahlen Lund, Norconsult Norge AS, Bygningsfysikk.
 • Isabel Renée Sture, Norconsult Norge AS, Bygningsfysikk.
 • Tonje Merethe Tredal, Norconsult Norge AS, Bygningsfysikk.
 • Erlend Grøtta Giske, Procon Rådgivende Ingeniører AS, Bygge- og anleggsteknikk.
 • Carl Henrik Andreas Kronvall, AS Bygganalyse, Prosjektadministrasjon.
 • Knut Eirik Balke, AS Bygganalyse, Prosjektadministrasjon.
 • Martin Grothe Lien, AS Bygganalyse, Prosjektadministrasjon.
 • Jens Røren Strand, AS Bygganalyse, Prosjektadministrasjon.
 • Jørn Bang Ødegård, AS Bygganalyse, Prosjektadministrasjon.
 • Roger Hansen, Cowi AS, Elektroteknikk.
 • Frank Egil Olsen, Norconsult Norge AS, Bygningsfysikk.
 • Sverre Inge Heimdal, Cowi AS, Prosjektadministrasjon.
 • Lasse Kihm Maktabi, Itech AS, Prosjektadministrasjon.

Det er RIF Godkjenningsråd, bestående av representanter fra åtte rådgiverfirmaer, som behandler søknadene. Godkjenningen baseres på en helhetlig vurdering, tilpasset kompetansebehovet i de ulike faggruppene det søkes godkjenning i. 

Her kan du lese mer om godkjenningsordningen