Presse – Vi trenger en jordskjelvdebatt i Norge
vi-trenger-en-jordskjelvdebatt-i-norge-2

Risikoen for at bygninger skal bli ødelagt av jordskjelv er mindre i Norge enn i andre deler av verden. Det er i hvertfall det de fleste håper og tror. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) advarer imidlertid mot en falsk jordskjelvtrygghet og har ved flere anledninger bedt myndighetene undersøke om eldre norske bygninger kan tåle et skjelv med samme styrke som det som rammet Italia denne uken.

De mest risikoutsatte områdene i Norge er Oslofjordområdet, Vestlandet og Helgeland. I 1904 var det et skjelv på 5,4 i ytre Oslofjord. Seismologer forventer at neste større skjelv i dette området vil være sterkere, men de kan ikke si når dette kan forventes. I februar 2008 og mars 2009 ble Svalbard rammet av svært kraftige jordskjelv på 6,2 og 6,5 på Richters skala. – Hadde disse jordskjelvene skjedd nærmere tettstedene på Svalbard ville trolig de fleste bygningene blitt rammet. Ingen av disse er sikret mot jordskjelv. Sannsynligvis ville menneskeliv gått tapt og infrastruktur som vei, vann og avløp, el-forsyning og flyplassen ville fått store skader og blitt ubrukelig, sier Liv Kari Skudal Hansteen som er adm. direktør i RIF.

Norske bygninger bygget etter 2005 skal tåle jordskjelv opp til 6,5 på Richters skala. Det er litt sterkere enn skjelvet som rammet Italia denne uken (6,2). Bygninger fra før 2005 og offentlig infrastruktur har imidlertid ingen krav til jordskjelvsikring og risikoen ved disse er derfor uavklart.

Rådgivende Ingeniørers Forening har gjentatte ganger foreslått til myndighetene at følgende bygninger i risikoutsatte områder kontrolleres og sikres for jordskjelv:

  • Bygninger/konstruksjoner/infrastruktur med stor samfunnsmessig betydning (Slottet, Stortinget, sykehus, brannstasjoner, redningssentraler og kraftforsyninger)
  • Bygninger med 3-10 etasjer
  • Pelefundamenterte bygninger
  • Bygninger med fasadeelementer i glass og/eller betong/tegl
  • Gavlvegger og overheng
  • I tillegg bør muligheter for jord- og steinras undersøkes med tanke på jordskjelv

– Vi mener at det er svært viktig at samfunnskritiske bygninger og infrastruktur i risikoutsatte områder vurderes og eventuelt sikres mot jordskjelv. Det er sterkt kritikkverdig at myndighetene ikke tar ansvar for dette, fortsetter administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.

Murbygninger mest sårbare

Sivilingeniør og RIF-ekspert Øystein Løset sier at en første vurdering av et bygg er en relativt enkel operasjon. – Det dreier seg om å se på byggets bærekonstruksjon og på hvordan det er fundamentert, og å gjøre beregninger ut i fra dette. Hvis bygget er i faresonen må det utføres en inspeksjon som viser om bygget er slik tegningen sier det skal være, og det må gjøres mer nøyaktige beregninger, sier Løset. Det er murbygninger på mellom 3 og 7 etasjer som er mest utsatt ved et eventuelt jordskjelv.

– Vibrasjonene fra skjelvet vil være omtrent de samme som slike bygninger vil svinge med. Høyere hus vil svinge langsommere, det vil altså bli en forskjell i vibrasjonene som jordskjelvet setter opp og de vibrasjonene som bygget naturlig vil svinge med, forklarer Løset.