Hva skjer hos RIF Vianovas Heidi Berg og Merete Tøndel får ITS-prisen

Merete Tøndel, som er medlem i RIFs styre, får ITS-prisen sammen med Heidi Berg. De har utviklet metoder for å utveksle data som oppstår i de ulike fasene av et infrastrukturprosjekt, fra planlegging, via prosjektering, bygging, drift og vedlikehold og til avhending. RIF gratulerer!

Arbeidet har krevd utvikling av nye datamodeller, konsepter, teknologi og avansert bruk av flere internasjonale standardfamilier. Som et resultat av dette er svært nøyaktige data gjort tilgjengelig for en rekke nye formål, deriblant ITS.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen annonserte vinneren av ITS-prisen 2014 under ITS World Congress 2014 i Detroit.

Heidi Berg og Merete Tøndel er begge å regne som foregangskvinner innen ITS, og tildeles prisen på vegne Vianova-selskapene som alltid har har bidratt til å drive utviklingen framover.

Les mer hos Vianova: http://www.vianovasystems.no/Nyheter/Heidi-Berg-og-Merete-Toendel-tildeles-ITS-Prisen-2014#.VBL2RU0cSUk