Presse Vil bidra til å styrke delingskulturen
vil-bidra-til-a-styrke-delingskulturen

Fellesprosjektet «BAE- Næringen – Sammen 2020» til BAE- rådet som består av alle foreningene i verdikjeden; Arkitektbedriftene i Norge, BNL, MEF, NELFO, Norsk Eiendom, NBEF, RIF og Virke Byggenæringen har på kort tid fått stor oppslutning. Over 40 bedriftsledere har allerede signert en partnerskapsavtale og flere ønsker å bli med.

– «SAMMEN 2020» er blitt mottatt med stor positivitet og engasjement fra topplederne i BAE- næringen. Dette lover godt for fortsettelsen og viser at vi har møtt et behov med dette initiativet, sier leder for arbeidsgruppen og adm. dir. i RIF Liv Kari Skudal Hansteen.

Denne uken møtte hun og prosjektleder Jan Halstensen, konsernsjef i AF Gruppen Morten Grongstad. -Jeg er grunnleggende optimist og positiv til samarbeid i næringen. Slik jeg ser det, innebærer det å være toppleder et samfunnsansvar. Samtidig er det også et stort privilegium. Vi som ledere må aktivt søke å bidra til å gjøre en forskjell. Ta feks. behovet for økt sikkerhet på våre byggeplasser eller bedre kjønnsbalanse i næringen. I begge tilfellene er det handlinger og ikke ord som skaper fremgang og vi må selv ta aktive og konkrete valg hvis det skal skje endringer, sier Morten Grongstad i en kommentar til møtet om «SAMMEN 2020».

Målet med prosjektet er å skape et samlingssted som skal bidra til bedre å få synliggjort næringens viktighet og verdiskaping samt å styrke dens konkurransekraft. – Det er et behov for en sterk og felles stemme som forteller de gode historiene og får frem viktige fakta som viser næringens betydning og verdiskaping, sier Jan Halstensen, prosjektleder for «SAMMEN 2020».

– Jeg ser toppledersamlingene til «SAMMEN 2020» som et sted for inspirasjon for viktige temaer. Jeg har stor tro på verdien av å dele og ønsker at næringen bruker arenaer som dette til styrke delingskulturen og sette tydelig fokus. På samlingene kan vi dele beste praksis, få frem gode faktagrunnlag og enes om viktige felles løft for bransjen. Samtidig er jeg opptatt av at det er hva hver enkelt av oss gjør av strategiske og operative valg i hverdagen som til slutt avgjør om vi lykkes. Får vi til positive endringer i vårt daglige virke, vil initiativet lykkes og gi mange positive ringvirkninger, fortsetter Grongstad.

Det er satt opp fire mål med prosjektet:

  • 1.Synliggjøre BAE-næringen som en lønnsom, fremtidsrettet og respektert næring.
  • 2.Synliggjøre BAE-næringens verdiskapning og betydning for samfunnet (både regionalt og nasjonalt).
  • 3.Vise BAE-næringen som en viktig næring og som største fastlandsnæring.
  • 4.Vise at BAE-næringen er en helt sentral næring for å nå FNs bærekraftmål.

– Hvordan vi omtaler næringen vår står sentralt. Vår evne til å tiltrekke oss de beste folka vil være avhengige av omdømmet vårt. Det som kjennetegner mange unge er at de søker jobb med mening og de har et stort ønske om å bidra, ikke bare til bedriften, men også til samfunnet. Det kan de i høyeste grad få mulighet til å gjøre i byggenæringen, men det bør synliggjøres mer. «SAMMEN 2020» kan bidra til en sterkere stemme om alt det som er så bra og viktig med næringen. Mulighetene og innovasjonen, hva vi skaper av verdier og ikke minst vårt tydelige samfunnsbidrag. Tar vi som næring en aktiv og positiv posisjon, vil vi også bli lyttet til, avslutter Grongstad.