Hva skjer hos RIF Vil fjerne lavest pris som tildelingskriterium i EU

eu-flagg nett.jpg«Kontrakter bør gå til det økonomisk sett mest fordelsaktige tilbudet, ikke til det med lavest pris.» Det mener medlemmene i Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) i EU-parlamentet.

Utkastet til rapport om EU-kommisjonens forslag til modernisering av direktivet for offentlige anskaffelser ble godkjent 18. desember 2012. Utkastet inneholder ca 150 endringsforslag til direktivet.

Forslagene fra EFCA (den europeiske foreningen for rådgivende ingeniørfirmaer) er tatt med i forslaget, melder EFCAs sekretariat:

  • å innføre en definisjon av intellektuelle eller kunnskapsbaserte tjenester
  • å ekskludere slike kontrakter fra bruk av elektroniske anbudsprosesser
  • å bruke konkurranseprosedyre med forhandling som den eneste prosedyreformen for kunnskapsbaserte tjenester, da resultatet ikke kan forutsies
  • å fjerne lavest pris som tildelingskriterium.
  • Les mer hos EFCA.