Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Virtuelt kurs: En innføring i prosjekteringsledelse – 23. og 24. mars
virtuelt-kurs-en-innforing-i-prosjekteringsledelse-23-og-24-mars

RIF, NITO og Tekna inviterer til kurs i prosjekteringsledelse, der vi gir deg en innføring i faget.

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle.
God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

 • Begrepsavklaringer – byggeprosess – faser
 • Relasjon – Byggherre og prosjekterende/entreprenør
 • Prosjekteringsledelse i praksis
 • VDC – Virtual Design and Construction
 • Verktøy og arbeidsmetodikk
 • Myndighetshåndtering
 • Utfordringer
 • Hvordan lede et prosjekteringsteam?

Etter endt kurs skal du

 • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen
 • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen
 • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk
 • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften
 • Vite mer om teamledelse

For mer informasjon og påmelding, trykk her.