Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer, Ukategorisert Virtuelt kurs: Miljøriktig materialvalg for bestillere og prosjektledere (1/2 dag) – 10. februar
virtuelt-kurs-miljoriktig-materialvalg-for-bestillere-og-prosjektledere-1-2-dag-10-februar

Ønsker du å vite mer om hvordan dette påvirker prosjektet ditt? Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema.

Hensikten med dette kurset er å forstå hvordan god planlegging og styring av miljø og bærekraft gir gode resultater – i alle deler av planleggings- og byggeprosessen.

Halvdagskurset retter seg mot byggherrer, prosjektledere, prosjekteringsledere, anleggsledere, arkitekter og andre som er ansvarlige for bygge- og anleggsprosjekter der miljø og bærekraft er viktige drivere.

Kurset vil blant annet ta for seg

  • Bærekraftige løsninger gjennom prosjektets livsfaser
  • Miljøriktig materialvalg og anskaffelser som en del av miljøstyring
  • Hvilke klimakrav stiller byggherrene nå og i fremtiden?
  • Kort om miljøsertifiseringsordninger og miljøvaredeklarasjoner (EPD)
  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet
  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk

For mer informasjon og påmelding, trykk her.