Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Virtuelt kurs: Miljøriktig materialvalg – kurs for miljørådgivere og andre miljøansvarlige – 11. februar
virtuelt-kurs-miljoriktig-materialvalg-kurs-for-miljoradgivere-og-andre-miljoansvarlige-11-februar

Hensikten med dette kurset er å lære prosesser og verktøy som sikrer god miljøledelse samt redusert klima- og miljøpåvirkning i alle prosjektets livsfaser.

Dette kurset retter seg mot miljørådgivere og andre miljøansvarlige i bygge- og anleggsprosjekter, fra konseptfase via detaljplanlegging til bygging og idriftssettelse.

Deltakerne bør ha noe praktisk erfaring med utførelse av miljøstyring i bygge- eller anleggsprosjekter.

Kurset vil blant annet ta for seg

  • Bærekraftige løsninger og påvirkningsmuligheter gjennom prosjektets livsfaser
  • Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen
  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet. Hvilke klimakrav stiller byggherrene nå og i fremtiden?
  • Kort om miljøsertifiseringsordninger og miljøvaredeklarasjoner
  • Verktøy og programvare
  • Miljøriktige anskaffelser i praksis – hvilke verstingstoffer ser vi?
  • Miljøoppfølging i byggefasen
  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk

For dem som jobber i et firma som er RIF-medlem er det rabattert kursavgift. For mer informasjon og påmelding, trykk her.