Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Virtuelt kurs: Samspillkontraktene – Utvikling, anskaffelser og gjennomføring – 16. mars
virtuelt-kurs-samspillkontraktene-utvikling-anskaffelser-og-gjennomforing-16-mars

Utviklingsfasen, gjennomføringsfasen og anskaffelsesfasen blir grundig gjennomgått.

Virtuelt: Samspillkontraktene – Utvikling, anskaffelser og gjennomføring er svært praktisk rettet, og er i tillegg basert på en rekke eksempler fra samspill-prosjekter i både bygg- og anleggssektoren.

Kurset vil også fokuseres på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og frem til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Det legges opp til gruppe- og diskusjonsoppgaver underveis.

Målsetting

Etter endt kurs skal du kjenne bedre til anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

For mer informasjon og påmelding, trykk her.

Harald Fosse er spesialist innen entreprise- og kontraktsrett, samt anskaffelsesrett. Han bistår offentlige og private aktører med anskaffelsesprosesser, prosjektgjennomføring og tvistehåndtering.

Han er en god sparringspartner for utbyggere i de strategiske valgene under planleggingen av større entrepriseprosjekter, og har vært med på å utvikle flere av de norske kontraktsstandardene innen bygg- og anleggsbransjen. Harald er omtalt som en svært engasjert og erfaren advokat innen entrepriserett med særlig fokus på hans kvaliteter som forhandler og konfliktløser. Han er populær kurs- og foredragsholder og har også lang erfaring som prosedyreadvokat i alle instanser, samt bistått ved klagesaker i KOFA.

Jørgen Aardalsbakke har spisskompetanse innen entrepriserett og offentlige anskaffelser, med særskilt erfaring med bistand til store entrepriseprosjekter innen samferdsel og infrastruktur, herunder utvikling av samspillskontrakter og OPS-kontrakter, samt tvistehåndtering og prosedyre.