Presse ZEB-laboratoriet til topps i prestisjefylt kåring
zeb-laboratoriet-til-topps-i-prestisjefylt-karing

Statens pris for byggkvalitet ble tirsdag tildelt ZEB-laboratoriet i Trondheim. RIF bidro med å sikre god rådgiverkompetanse i juryen, representert ved Camilla Gressnes, prosess- og kvalitetssjef i COWI og leder for RIFs ekspertgruppe for kvalitetsledere.

Prisen, som årlig deles ut av Kommunal- og distriktsdepartementet, er en hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016). Årets tema var klimatilpasning.

– RIF ønsker å gratulere årets prisvinner, som i år går til et prosjekt som er godt rustet til å møte klimaendringene. Vi ønsker også å berømme departementet for å gjennom årets tema ha bidratt til å løfte viktigheten av klimatilpasning på agendaen, sier Ari Soilammi, viseadministrerende direktør i RIF.

ZEB-laboratoriet var en av to finalister, og er et klimatilpasset nullutslippsbygg (Zero Emission Building) og et forskningslaboratorium for NTNU og SINTEF. Bygget er et pilotprosjekt under Klima 2050, hvor formålet er å redusere samfunnsrisikoen knyttet til klimaendringer. Smart overvannshåndtering, utformingen av bygget og en fuktsikker byggeprosess har vært nøkkelgrep i utviklingen av ZEB-laboratoriet.

Disse står bak prosjektet:

  • Byggherre: NTNU og SINTEF
  • Arkitektfagene: LINK Arkitektur
  • Entreprenør: Veidekke ASA
  • Rådgivere: Multiconsult og Aas-Jakobsen
  • Finansiering: Forskningsrådet, Enova, NTNU og SINTEF