Søk medlemskap

Bli medlem?

Rådgiverfirmaer er med i RIF fordi det gir dem merverdi gjennom påvirknings- og profileringsarbeid som gjelder den samlede bransjens interesser. Det er firmaet som er medlem av RIF, men som ansatt i et RIF-firma kan man søke om tittelen "RIF-godkjent rådgiver" innen det fagfeltet man er utdannet i og jobber med.

Når søknad er innlevert er det medlemmer av RIF Godkjenningsråd som evaluerer søknaden og gjennomfører intervju med firmaene før beslutning om godkjennelse fattes.