Sjekk medlemsfordelene og søk medlemsskap

Hva skjer hos RIF

Kontordrift og bistand fra RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening er forberedt på å yte ekstra støtte og bistand til våre medlemmer i tiden fremover, både i forhold til kontordrift, arbeidsrett,...
Continue reading

Bistand fra RIF om Corona-viruset

RIF har i dag sendt ut to nyhetsbrev til ledelsen i alle medlemsfirmaer om håndtering av Corona-viruset.Dette gjelder henholdsvis kontraktsmessige forhold og arbeidsrettslige forhold....
Continue reading

Her finner du Dagslysveilederen

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har lansert en ny dagslysveileder. Veilederen konkluderer med at det er behov for endringer i gjeldende regler for dagslys.Veilederen som...
Continue reading

Søk på NVFs studiestipend

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innen veg- og trafikkfag.Formålet er å støtte studenter og forskere og samtidig gi...
Continue reading