Råd og fora

Rådgivende Ingeniørers Forening har en rekke ekspertgrupper, råd og fora. Disse ulike gruppene jobber med faglige og næringspolitiske problemstillinger knyttet til utøvelsen av rollen som rådgivende ingeniør i den norske bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.