• Hjem
  • Lønnsstatistikk
Lønnsstatistikk

RIF presenterer lønnsstatistikk – dette er bransjens egen statistikk for lønnsnivået. Mange aktører i bygg- og anleggsbransjen benytter denne til prisregulering i løpende kontrakter samt i sitt lønnsarbeid og som referanse i lønnsforhandlinger med de ulike gruppene hvert år. 

Det er kun hovedstatistikken som blir gjort tilgjengelig.

Ny lønnsstatistikk publiseres vanligvis i november/desember hvert år.