• Hjem
  • Lønnsstatistikk
Lønnsstatistikk

RIF presenterer lønnsstatistikk – dette er bransjens egen statistikk for lønnsnivået. Mange aktører i bygg- og anleggsbransjen benytter denne til prisregulering i løpende kontrakter samt i sitt lønnsarbeid og som referanse i lønnsforhandlinger med de ulike gruppene hvert år. 

Her finner du hovedstatistikk og prisreguleringsindeks (for 2023). 

Ny lønnsstatistikk publiseres i desember hvert år.