• Hjem
  • Lønnsstatistikk
Lønnsstatistikk

RIF presenterer lønnsstatistikk – dette er bransjens egen statistikk for lønnsnivået. Mange aktører i bygg- og anleggsbransjen benytter denne til prisregulering i løpende kontrakter samt i sitt lønnsarbeid og som referanse i lønnsforhandlinger med de ulike gruppene hvert år. 

Det er kun hovedstatistikken som blir gjort tilgjengelig.

Ny lønnsstatistikk publiseres vanligvis i november/desember hvert år, men pga. Corona-situasjonen, har lønnsstatistikken for 2020 blitt forsinket.

Vi gjør også oppmerksom på at lønnsstatistikken som ble publisert 11. januar 2021, dessverre har viste seg å inneholde flere feil.

Under finner du derfor en ny og revidert lønnsstatistikk.