Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

Ba Hareide om et målrettet forskningsprogram til samferdselssektoren

Ba Hareide om et målrettet forskningsprogram til samferdselssektoren

I et møte med aktører fra hele anleggsnæringen, Prosjekt Norge og Samferdselsminister Knut Arild Hareide, ba næringen om et målrettet…

Les mer
– Regjeringen har lyttet til flere av våre klimaforslag

– Regjeringen har lyttet til flere av våre klimaforslag

Regjeringen la i dag frem sin nye klimaplan og varslet at de nå vil sette ned et ekspertutvalg som skal…

Les mer
– OED bør se på kvikkleire-kompetansen i kommunene

– OED bør se på kvikkleire-kompetansen i kommunene

I etterkant av det tragiske skredet på Gjerdrum har Olje- og energiminister Tina Brus varslet en gjennomgang av det gjeldende…

Les mer
Prisen for årets VA Msc-oppgave innen vann og miljøteknikk utdelt

Prisen for årets VA Msc-oppgave innen vann og miljøteknikk utdelt

Prisen for årets beste Master-oppgave innen vann- og miljøteknikk ble denne uken utdelt til Veronica Tørudstad for oppgaven om midlertidige…

Les mer
Beste VA-bachelor pris utdelt

Beste VA-bachelor pris utdelt

Prisen for årets beste Bachelor-oppgave innen vann- og miljøteknikk gikk til NTNU-studentene Linn Lodgaard og Kamilla Tronhuus Hannasvik for deres…

Les mer
Best Value Procurement (BVP) – status i byggenæringen

Best Value Procurement (BVP) – status i byggenæringen

RIFs utviklingssjef, Ari Soilammi vil gjerne informere om status for utbredelsen av Best Value-metodikken i byggenæringen:  BVP får stadig større…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Nordisk vegforum (NVF) stipend for studier innenfor veg- og transportområdet

Nordisk vegforum (NVF) stipend for studier innenfor veg- og transportområdet

  Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innenfor veg- og transportområdet. Målgruppen for stipendet er…

Les mer
Større kurstilbud til RIF-medlemmer

Større kurstilbud til RIF-medlemmer

Rådgivende Ingeniørers Forening har inngått et utvidet kurssamarbeid med NITO og Tekna. Resultatet er større kurstilbud til medlemmer av alle…

Les mer
RIFs medlemsbedrifter kan inngå pensjonsavtale i Storebrand

RIFs medlemsbedrifter kan inngå pensjonsavtale i Storebrand

RIFs medlemsbedrifter kan inngå pensjonsavtale i Storebrand til svært gunstige betingelser. Bedriftene får mulighet til å velge i et bredt…

Les mer
Nominer din unge kollega til konkurransen EFCA Future Leaders 2021

Nominer din unge kollega til konkurransen EFCA Future Leaders 2021

Foto: Magnus Hedly fra Trimble fikk bronse i EFCAs Future Leaders konkurranse for 2020. Foto: Trimble European Federation of Consulting…

Les mer
Er du en ung rådgiver med internasjonale ambisjoner?

Er du en ung rådgiver med internasjonale ambisjoner?

RIF er medlem av EFCA, den europeiske foreningen for rådgivende ingeniørvirksomheter. Nå etableres en komité for unge fremadstormende kommende ledere:…

Les mer
Fagnotat fra RIF om bruk av royalimpregnert kledning

Fagnotat fra RIF om bruk av royalimpregnert kledning

Rådgivende Ingeniørers Forenings ekspertgruppe for brannsikkerhet har utarbeidet et fagnotat vedrørende bruk av royalimpregnert kledning. Notatet kan leses ved å…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger