Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

RIF vil ha flere Bygg21-signaturer

RIF vil ha flere Bygg21-signaturer

Rådgivende Ingeniørers Forening har formelt overtatt Bygg21-stafettpinnen. Blant målsetningene RIF har satt seg er å få enda flere til å…

Les mer
Ekspert på parametrisk design vant «Årets Unge Rådgiver»

Ekspert på parametrisk design vant «Årets Unge Rådgiver»

Swecos ekspert på bruteknologi og parametrisk design, Krzysztof Wojslaw (30) ble kåret til årets Unge Rådgiver av Rådgivende Ingeniørers Forening…

Les mer
Astrup til RIFs Høstwebinar

Astrup til RIFs Høstwebinar

Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup innleder Rådgivende Ingeniørers Forenings Høstwebinar den 5. november som har temaet «Fremtidens byggenæring»- Vi setter…

Les mer
– Råsterke finalister i «Årets Unge Rådgiver»

– Råsterke finalister i «Årets Unge Rådgiver»

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i år hatt gleden av å få inn rekordmange og råsterke nominasjoner til konkurransen «Årets…

Les mer
– Vi må investere det som trengs i livsvitenskap og verdiskapning

– Vi må investere det som trengs i livsvitenskap og verdiskapning

I Statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget penger til videreføring av Livsvitenskapsbygget, men ingenting ut over det som allerede lå…

Les mer
– 7000 år å hente inn etterslepet på fylkesveiene

– 7000 år å hente inn etterslepet på fylkesveiene

I Statsbudsjettet for 2021 foreslås det å øremerke 100 millioner kroner ekstra til fylkesveiene. Rådgivende Ingeniørers Forening har imidlertid beregnet…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Se RINORD-webinaret og presentasjonene

Se RINORD-webinaret og presentasjonene

Fikk du ikke med deg RINORD-webinaret om den nordiske markedssituasjonen? Her kan du se hele webinaret samt laste ned noen…

Les mer
Se RIFs Høstwebinar og presentasjonene

Se RIFs Høstwebinar og presentasjonene

Fikk du ikke med deg presentasjonene under RIFs Høstwebinar? Her kan du laste ned noen av dem: Ole-Petter Thunes –…

Les mer
Les RIFs scenarierapport for BAE-næringen mot 2040

Les RIFs scenarierapport for BAE-næringen mot 2040

Formålet med RIFs scenarierapport er å identifisere hva som kan komme til å dominere utviklingen i samfunnet fremover, og hvordan…

Les mer
Nytt kontraktstillegg for BIM-leveranser

Nytt kontraktstillegg for BIM-leveranser

De fleste bransjekontraktene fra Standard Norge er utarbeidet før bruk av BIM gjorde seg særlig gjeldende. RIF og Arkitektbedriftene har…

Les mer
Krever 200 millioner mer til flom- og skredsikring

Krever 200 millioner mer til flom- og skredsikring

I et felles brev til Regjeringen ber en rekke aktører inkludert RIF om mer penger til flom- og skredsikring i…

Les mer
Webinar – Den nordiske markedssituasjonen – 10. november

Webinar – Den nordiske markedssituasjonen – 10. november

Tirsdag 10. november klokken 12.00 avholder de nordiske foreningene for rådgivende ingeniørfirmaer et webinar om hvordan COVID-19-pandemien påvirker rådgiver- og…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger