Presse

Mediene kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Hege-Lill Hagen Asp på telefon +47 911 87 017 eller e-post hege-lill@rif.no. Dersom mediene ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

Nytt masterstudie innen geoteknikk ved OsloMet

Nytt masterstudie innen geoteknikk ved OsloMet

Etterspørselen etter geoteknisk rådgivning har i lang tid vært mye høyere enn tilbudet, og kapasiteten i markedet har vært sprengt.…

Les mer
RIFs Årsmøte tirsdag 2. mai

RIFs Årsmøte tirsdag 2. mai

RIFs årsmøte finner sted tirsdag 2. mai. Formelt årsmøte avholdes kl. 12.00-13.00. Etter den formelle delen blir det faglig program,…

Les mer
VELKOMMEN TIL RIF-STAFETTEN 2023 TORSDAG 23.MARS

VELKOMMEN TIL RIF-STAFETTEN 2023 TORSDAG 23.MARS

Multiconsult har i år gleden av å invitere alle RIF-firmaer til RIF-stafetten på ski. Multiconsult er godt i gang med planleggingen,…

Les mer
Ny kommunikasjonssjef i RIF

Ny kommunikasjonssjef i RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening har ansatt Hege-Lill Hagen Asp som ny kommunikasjonssjef – RIFs medlemsbedrifter er avgjørende for at Norge skal…

Les mer
Vannprisen 2023: Kandidater ønskes

Vannprisen 2023: Kandidater ønskes

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA­ og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse for…

Les mer
Seminar om konflikter i byggebransjen 31.01.2023

Seminar om konflikter i byggebransjen 31.01.2023

Samarbeid mellom RIF og ProsjektNorge Konflikter vitner om manglende forståelse av hverandres forventninger og muligheter for samspill. Kan samspillkontrakter endre…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Webinar om «Hvordan kan kommunene gjøre jobben enklere ved hjelp av Bygg21?» 16 mars kl 09.00-10.00

Webinar om «Hvordan kan kommunene gjøre jobben enklere ved hjelp av Bygg21?» 16 mars kl 09.00-10.00

Bygg21 har utviklet veiledere med konkrete råd og veiledninger til fylker, kommuner og bedrifter, for å gjøre det enklere å…

Les mer
Nytt masterstudie innen geoteknikk ved OsloMet

Nytt masterstudie innen geoteknikk ved OsloMet

Etterspørselen etter geoteknisk rådgivning har i lang tid vært mye høyere enn tilbudet, og kapasiteten i markedet har vært sprengt.…

Les mer
PRIME – prosjektintegrert mekling 4. – 5. mai

PRIME – prosjektintegrert mekling 4. – 5. mai

PRIME – prosjektintegrert mekling 4. – 5. mai Prosjektintegrert mekling – PRIME – har vært benyttet i større bygg- og…

Les mer
Design og strukturer for jordskjelvsmotstand -16.februar

Design og strukturer for jordskjelvsmotstand -16.februar

Ved jordskjelv skal menneskeliv beskyttes, skadeomfang begrenses og man skal sørge for at bygg som er viktige for å beskytte…

Les mer
RIFs Årsmøte tirsdag 2. mai

RIFs Årsmøte tirsdag 2. mai

RIFs årsmøte finner sted tirsdag 2. mai. Formelt årsmøte avholdes kl. 12.00-13.00. Etter den formelle delen blir det faglig program,…

Les mer
VELKOMMEN TIL RIF-STAFETTEN 2023 TORSDAG 23.MARS

VELKOMMEN TIL RIF-STAFETTEN 2023 TORSDAG 23.MARS

Multiconsult har i år gleden av å invitere alle RIF-firmaer til RIF-stafetten på ski. Multiconsult er godt i gang med planleggingen,…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger