Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

Åpent brev fra RIF til programvareleverandører, brukere, offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner

Åpent brev fra RIF til programvareleverandører, brukere, offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner

Samfunnet møter i dag store utfordringer der byggenæringen og programvarebransjen er sentrale for å finne de beste løsningene. Det er imidlertid behov for…

Les mer
Bærekraftig Høstkonferanse fra RIF

Bærekraftig Høstkonferanse fra RIF

Bærekraft og klima i BAE-næringen blir gjennomgangstema for RIFs tradisjonelle Høstkonferanse. Også i år blir det et kostnadsfritt webinar som…

Les mer
– Som en kopp vann i Mjøsa

– Som en kopp vann i Mjøsa

Over flere år har norsk infrastruktur sakte, men sikkert forvitret. Økt ekstremvær og store klimaforandringer vil akselerere trenden. Det er…

Les mer
– Solid rapport fra Gjerdrumutvalget

– Solid rapport fra Gjerdrumutvalget

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) kommenterer Gjerdumutvalgets rapport om kvikkleireskredet som ble offentliggjort i dag.  Ut fra det Rådgivende Ingeniørers Forening…

Les mer
Ingeniørene krever krafttak for fremtiden fra Støre-regjeringen

Ingeniørene krever krafttak for fremtiden fra Støre-regjeringen

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har tidligere avdekket at store deler av kritisk infrastruktur i Norge har et omfattende behov for…

Les mer
RIF med klare forventninger til ny regjering

RIF med klare forventninger til ny regjering

- Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har klare forventninger til den nye regjeringen. Dette fordi Norge står ovenfor en krevende omstillingsfase.…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Open letter from RIF, The Association of Consulting Engineers in Norway, to design software developers and users, governmental entities and trade organisations

Open letter from RIF, The Association of Consulting Engineers in Norway, to design software developers and users, governmental entities and trade organisations

Societal changes create need for improved dialogue between software developers and the construction industry about digital development and policies RIF,…

Les mer
Søk Byggenæringens Klimapris

Søk Byggenæringens Klimapris

22. september er fristen for å søke eller nominere kandidater til nyopprettede «Byggenæringens Klimapris».  – Det kan ikke bli mer…

Les mer
Nå kan du nominere en kollega til prisen «Årets Unge Rådgiver»

Nå kan du nominere en kollega til prisen «Årets Unge Rådgiver»

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde,…

Les mer
Norge i FIDIC-finale

Norge i FIDIC-finale

RIF ble en av finalistene da vår globale forening FIDIC nylig kunngjorde de beste medlemsorganisasjonene i verden. Sammen med giganter…

Les mer
Hva sier partienes partiprogrammer om vedlikeholdsetterslepet?

Hva sier partienes partiprogrammer om vedlikeholdsetterslepet?

Her kan du laste ned vår helt ferske politiske analyse av partienes partiprogrammer og i hvilken grad de svarer på…

Les mer
Last ned rapporten fra RIF-studentenes arbeid for VA-gruppa

Last ned rapporten fra RIF-studentenes arbeid for VA-gruppa

Hver sommer arrangerer RIFs ekspertutvalg for Vann og Miljøteknikk en sommerutfordring for VA-studenter. Studentene, som deltar i gruppen i en…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger