Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

Vedlikeholdsetterslep på 3200 milliarder kroner

Vedlikeholdsetterslep på 3200 milliarder kroner

Ny rapport viser at vedlikeholdsetterslepet for landets infrastruktur og offentlige bygg fortsetter å vokse. Det er nødvendig med et krafttak,…

Les mer
Vannprisen 2021 går til nestoren Simon Haraldsen

Vannprisen 2021 går til nestoren Simon Haraldsen

RIF og Norsk vannforening har kåret nestoren Simon Haraldsen til vinner av Vannprisen 2021Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening…

Les mer
State of the Nation 2021 lanseres 28. april

State of the Nation 2021 lanseres 28. april

State of the Nation ble første gang utgitt i 2010, og deretter i 2015. Nå legges det frem en oppdatert…

Les mer
Ba Hareide om et målrettet forskningsprogram til samferdselssektoren

Ba Hareide om et målrettet forskningsprogram til samferdselssektoren

I et møte med aktører fra hele anleggsnæringen, Prosjekt Norge og Samferdselsminister Knut Arild Hareide, ba næringen om et målrettet…

Les mer
– Regjeringen har lyttet til flere av våre klimaforslag

– Regjeringen har lyttet til flere av våre klimaforslag

Regjeringen la i dag frem sin nye klimaplan og varslet at de nå vil sette ned et ekspertutvalg som skal…

Les mer
– OED bør se på kvikkleire-kompetansen i kommunene

– OED bør se på kvikkleire-kompetansen i kommunene

I etterkant av det tragiske skredet på Gjerdrum har Olje- og energiminister Tina Brus varslet en gjennomgang av det gjeldende…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Se det faglige programmet på RIFs årsmøte 2021

Se det faglige programmet på RIFs årsmøte 2021

Fikk du ikke med deg det faglige topplederprogrammet som var en del av RIFs årsmøte? Her kan du se både…

Les mer
Se lanseringen av “State of the Nation – Norges tilstand 2021”

Se lanseringen av “State of the Nation – Norges tilstand 2021”

Gikk du glipp av dagens lansering av rapporten “State of the Nation – Norges tilstand 2021”? Fortvil ikke! Her kan…

Les mer
Last ned rapporten “State of the Nation – Norges Tilstand 2021”

Last ned rapporten “State of the Nation – Norges Tilstand 2021”

Her kan du laste ned rapporten “State of the Nation – Norges tilstand 2021”. (Trykk på rapporten)

Les mer
Last ned presentasjonene fra webinaret “Sirkulær økonomi i BA-næringen”

Last ned presentasjonene fra webinaret “Sirkulær økonomi i BA-næringen”

Fikk du ikke med deg RIF Trøndelags digitale frokostseminar om sirkulærøkonomi i bygge- og eiendomsnæringen”? Fortvil ikke. Her kan du…

Les mer
Se opptak av byggenæringens markedswebinar

Se opptak av byggenæringens markedswebinar

Fikk du ikke med deg BAE-næringens markedswebinar? Fortvil ikke, trykk her, så kan du se hele webinaret i opptak.  En…

Les mer
Nye juridiske fordeler for RIF-medlemmene

Nye juridiske fordeler for RIF-medlemmene

RIF har på vegne av våre medlemmer fornyet avtalen med Arntzen de Besche knyttet til arbeidsrettslig bistand. Den innebærer (som…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger