Presse

Media kan kontakte RIFs kommunikasjonssjef, Trond C. Brekke på telefon 402 41 000 eller e-post trond@rif.no. Dersom media ønsker en ekspertkommentar fra noen rådgiverne i RIFs ekspertnettverk, ber vi om at kontakten går via kommunikasjonssjefen. Våre eksperter kan kommentere på blant annet følgende fagområder som våre rådgivere jobber innenfor til daglig:

  • Bygge- og anleggsteknikk – Bærende konstruksjoner, belastninger, materialteknikk, levetid, farlig avfall, miljøriktig materialbruk, varmeisolasjon, tetthet mot vann og fuktighet og byggemetoder i boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus og institusjoner samt bruer/fjordkrysninger, tunneler/kulverter, dammer, kaier og havner, plattformer, industri- og lagerbygg, haller og idrettsanlegg, master og tårn samt støttemurer og fundamenter.
  • BygningsfysikkVarmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.
  • BrannsikkerhetBrann i bygninger
  • Bru-, vei- og jernbanekonstruksjonSamferdsel
  • Vann- og miljøteknikkFlom, snøsmelting, vann i urbane strøk
  • AkustikkStøyproblematikk
  • Tekniske installasjonerSmarthus, fremtidens helsebygg

Pressemeldinger

RIF ber NTNU endre sin prispolitikk

RIF ber NTNU endre sin prispolitikk

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er bekymret for NTNUs og mer spesifikt IV- fakultetets prispolitikk. I et brev til NTNU ber…

Les mer
– Myndighetene bør stille strengere krav til kommunene for å redusere vannlekkasjene

– Myndighetene bør stille strengere krav til kommunene for å redusere vannlekkasjene

I en ny rapport fra en gruppe sommerjobbstudenter i RIF-firmaene anbefales det at staten tar et større ansvar for lekkasjene…

Les mer
Regjeringens strategi for en grønn og sirkulær økonomi er for lite ambisiøs for byggesektoren

Regjeringens strategi for en grønn og sirkulær økonomi er for lite ambisiøs for byggesektoren

Byggenæringen er blant de viktigste sektorene for sirkulær økonomi. Rådgivende Ingeniørers Forening mener det haster med konkrete grep for å…

Les mer
Ingeniører frykter Norge blir klimasinke – krever en mer konkret energiplan

Ingeniører frykter Norge blir klimasinke – krever en mer konkret energiplan

Skal Norge nå klimamålene om å halvere klimagassutslippene innen 2030, må den fossile energien erstattes av langt mer fornybar elektrisitet…

Les mer
Norge med gull og sølv i internasjonal ingeniørkonkurranse

Norge med gull og sølv i internasjonal ingeniørkonkurranse

Under prisutdelingen i konkurransen EFCA Future Leaders stakk Norges to finalister, bruingeniørene Krzysztof Wojslaw og Tor Martin Lystad av med…

Les mer
To norske bruingeniører til finalen i internasjonal ingeniørkonkurranse

To norske bruingeniører til finalen i internasjonal ingeniørkonkurranse

Den europeiske ingeniørforeningen EFCA har valgt ut to norske kandidater blant de sju europeiske finalistene til konkurransen EFCA Future Leaders.…

Les mer

Hva skjer hos RIF

Last ned rapporten fra RIF-studentenes arbeid for VA-gruppa

Last ned rapporten fra RIF-studentenes arbeid for VA-gruppa

Hver sommer arrangerer RIFs ekspertutvalg for Vann og Miljøteknikk en sommerutfordring for VA-studenter. Studentene, som deltar i gruppen i en…

Les mer
Bygg21 Webinar

Bygg21 Webinar

Fikk du ikke med deg Bygg21s webinar om byggelig.no og verktøy og bruk  av Bygg21 i byggherrestyring? Fortvil ikke. Her…

Les mer
Se det faglige programmet på RIFs årsmøte 2021

Se det faglige programmet på RIFs årsmøte 2021

Fikk du ikke med deg det faglige topplederprogrammet som var en del av RIFs årsmøte? Her kan du se både…

Les mer
Se lanseringen av «State of the Nation – Norges tilstand 2021»

Se lanseringen av «State of the Nation – Norges tilstand 2021»

Gikk du glipp av dagens lansering av rapporten «State of the Nation – Norges tilstand 2021»? Fortvil ikke! Her kan…

Les mer
Last ned rapporten «State of the Nation – Norges Tilstand 2021»

Last ned rapporten «State of the Nation – Norges Tilstand 2021»

Her kan du laste ned rapporten «State of the Nation – Norges tilstand 2021». (Trykk på rapporten)

Les mer
Last ned presentasjonene fra webinaret «Sirkulær økonomi i BA-næringen»

Last ned presentasjonene fra webinaret «Sirkulær økonomi i BA-næringen»

Fikk du ikke med deg RIF Trøndelags digitale frokostseminar om sirkulærøkonomi i bygge- og eiendomsnæringen»? Fortvil ikke. Her kan du…

Les mer

Arkiv

Se eldre nyheter og pressemeldinger