• Hjem
 • State of the Nation – Norges tilstand
State of the Nation – Norges tilstand

Offentlige bygg og infrastruktur er Norges ryggrad og helt avgjørende for at vi skal ha et velfungerende og verdiskapende samfunn. Rapporten «State of the Nation – Norges tilstand» er ment som en lett forståelig, oversikt over Norges tilstand på disse områdene.

Å tenke seg et Norge uten brukbare veier, uten rent vann og elektrisitet, skolebygg eller universiteter, sykehus, flyplasser, fengsler eller jernbane, er ikke mulig. «State of the Nation – Norges tilstand» er RIFs evaluering av situasjonen – vår helsesjekk av rikets fysiske tilstand. Rapporten skal gi et tydelig bilde på hvordan det står til, synliggjøre behov og mangler, og peke på løsninger for å sikre Norge en sterk rygg.

Svekket rygg

Rapporten ble først gitt ut i 2010, 2015 og 2021, og vil igjen bli gitt ut i 2025. Alle rapportene avdekker at selv om deler av Norges rygg er sterk, er det også betydelige vedlikeholds- og oppgraderingsbehov. Med stadig større utfordringer knyttet til klimaendringer, en større og lenger levende befolkning, økt press på byene og økt risiko for terror, vil disse fortsette å øke. Det er nødvendig å ta grep.

Nye rapporter til kommunevalget 2023

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2023 har RIF laget to separate rapporter som ser på tilstanden til den fylkeskommunale og kommunale bygningsmassen og fylkesveinettet. Rapportene finner du her:

Nye rapporter til kommunevalget 2019

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2019 har RIF laget tre separate rapporter som ser på tilstanden til den fylkeskommunale og kommunale bygningsmassen, veinettet og VA-anleggene. Rapportene finner du her:

Bryr de politiske partiene seg?

I forkant av Stortingsvalget i 2017 fikk RIF utført en analyse som ser på i hvilken grad partiprogrammene tar vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor på alvor. Last ned hele rapporten her:

State of the Nation 2017 – Analyse av partiprogrammene

Fast rapportering

RIF vil fortsette å evaluere Norges tilstand, på jevnlig basis. En hel bygg- og anleggsnæring og flere utdannings- og forskningsinstitusjoner står klare til å bidra med kompetanse for å styrke Norges ryggrad. RIF jobber for å bidra til å etablere effektive prosesser, øke gjennomføringskraften samt sørge for forutsigbar og helhetlig finansiering for alle forvaltningsnivåer.

Det er RIF og RIFs medlemsfirmaer som gjennomfører og utgir «State of the Nation – Norges tilstand».

Områdene vi vurderer er:

 • Kommunale bygg
 • Helsebygg
 • Andre statlige bygg
 • Jernbane
 • Lufthavner
 • Riksveier
 • Fylkesveier
 • Kommunale veier
 • Vannforsyningsanlegg
 • Avløpsanlegg
 • Energiproduksjon
 • Energidistribusjon

Her kan du lese RIFs Scenarierapport som er noe av grunnlaget for «State of the Nation – Norges Tilstand 2021».