Akustikk

stoyskjerm nett.jpg


om ekspertgruppe akustikk

Akustikkrådgiverne er representert i nesten alle typer prosjekter der rådgivere er involvert. Dette omfatter blant annet prosjektering og utbedring av bygg, samferdselsanlegg, industri og offshore. Rådgiverne arbeider således med å ivareta menneskers komfort, helse og sikkerhet. RIFs ekspertgruppe i akustikk har representanter fra alle de store rådgivermiljøene innen akustikk i Norge. Det er mangel på kvalifiserte fagfolk i akustikkfaget og ekspertgruppen forsøker nå å påvirke utdanningsinstitusjonene til å øke satsingen på dette fagområdet. På vegne av medlemsbedriftene tar gruppen også initiativ overfor myndigheter og andre om for eksempel uklarhet i rammebetingelser (lover og forskrifter). Gruppen har også arbeidet med å utarbeide faglige veiledere og jobber generelt med å harmonisere medlemsbedriftenes tolkning og praktisering av lover, forskrifter og veiledere. RIFs ekspertgruppe i akustikk deler årlig ut pris til de beste masteroppgaver i akustikk fra NTNU. 

Ekspertgruppe Akustikk har utarbeidet en ytelsesveileder som du finner ved å trykke her


Ekspertgruppens sammensetning

Tore Moen (leder)  Brekke & Strand tore.moen@brekkestrand.no 917 26 952
Lars Boberg Hov Rambøll lars.hov@ramboll.no 957 46 316
Holger Hott Sinus hh@sinusas.no 950 61 591
Pål Szilvay Sweco pal.szilvay@sweco.no 996 19 685
Ivonne Verstappen Norconsult Ivonne.Verstappen@norconsult.com 454 01 271
Clas Ola Høsøien Multiconsult clas.ola.hosoien@multiconsult.no 414 79 358
Trond Norèn Asplan Viak

trond.noren@asplanviak.no

455 06 918

Bård Støfringsdal     COWI    

bst@cowi.no  

970 14 654

                                                                     

Kontakt

RIFs utviklingssjef Ari Soilammi på e-post utviklingssjef@rif.no.